ELFLA

Dabas draugu radošās pētniecības centra ”Dadzis” izveidošana Viļānu novadā

Projekta nosaukums

Dabas draugu radošās pētniecības centra ”Dadzis” izveidošana Viļānu novadā

Identifikācijas nr.

16-01-AL15-A019.2201-000008

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos

Īstenošanas vieta

”Mežniecība”, Tevenānu c., Viļānu pagasts, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

20.05.2016 - 31.08.2018

Mērķis

Uzlabota Viļānu pagasta Tevenānu ciema sabiedriskā infrastruktūra, veicot degradētās ēkas pārbūvi un izveidojot tajā Dabas draugu radošo pētniecības centru „Dadzis” jaunām un daudzveidīgām sabiedrisko aktivitāšu pakalpojumu iespējām bērnu un jauniešu mērķauditorijai, nodrošinot izglītotas, aktīvas un informētas sabiedrības attīstības potenciālu.

Galvenās aktivitātes

Degradētās ēkas vienkāršota atjaunošana ar iekšējo inženiertīklu izbūvi.

Interešu centra un vienas jaunas darbavietas izveide.

Projekta kopējais budžets

77324,71 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

48986,43 EUR

Publiskais finansējums

28338,28 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

10 % no attiecināmajām izmaksām – EUR 4898,64

Neattiecināmās izmaksas – EUR 35051.71

Publicitāte

2017-03-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A