Iepirkumu arhīvs

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/15

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Pievienotie dokumenti

Nolikums  (Docx)
Finanšu piedāvājuma pielikums (Excl)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

14.06.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

26.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: 
Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com   

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 
Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegti piedāvājumi

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

03.07.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 

2018-06-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A