Iepirkumu arhīvs

Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/23

Iepirkuma procedūras veids  Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu,  9. panta divdesmit pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojuma Nr.455 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, piemērojama sarunu procedūra nepublicējot paziņojumu par  plānoto līgumu.
Iepirkumu procedūras priekšmets

Ceļu un tiltu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā neparedzamu ārkārtas apstākļu (plūdu) novēršanai

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086,vilani.iepirkumi@gmail.com 
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

SIA “CEĻI UN TILTI”

Līgumcena, EUR (bez PVN) 156 560,02
Lēmums  16.10.2017.
Līgums  17.10.2017.
Piezīmes

 

2017-11-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A