Iepirkumu arhīvs

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/37

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Viļānu novada autoceļu pārbūvei

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  11.01.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālrunis: 27749322, novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 

Līgumcena (bez PVN)  
Lēmums   
Līgums  
Piezīmes

 Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka vienīgais Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošais piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

Lēmuma pieņemšanas datums: 19.01.2017.

2016-12-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A