Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu pārbūvei

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/17

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Viļānu novada administratīvajā teritorijā esošo autoceļu pārbūvei

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

05.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.05.2016. līdz plkst.13:50
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  
Līgums  
Piezīmes

Iepirkums pārtraukts pamatojoties uz to, ka Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu.

Lēmuma pieņemšanas datums:20.05.2016.
2016-05-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A