Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Identifikācijas Nr.

VNP 2014/36

Iepirkuma procedūras veids

 Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā

Iepirkumu procedūras

priekšmets

 Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Pdf) 

 Precizējumi (Pdf)

Publikācijas datums

IUB mājas lapā

 09.12.2014. 

Piedāvājumu iesniegšanas datums

 22.12.2014. līdz plkst.11:00

Kontaktpersona jautājumos par 

nolikumu

Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne,

t.64662086,

linda.grandane@gmail.com

 
 

Kontaktpersona tehniskajos

jautājumos

Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītāja Iveta Piziča,

e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv;

tel.: 29336050

Piezīmes

Saskaņā ar Iepirkumu komisijas 19.12.2014. lēmumu (Protokols Nr.3 no 19.12.2014.), iepirkums tiek pārtraukts pamatojoties uz nepilnībām tehniskajā specifikācijā.

2014-12-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A