Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

Identifikācijas Nr. VNP 2015/5  
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā  
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana objektā „Dekšāru pamatskolas ēdnīcas bloka jaunbūve”

 
Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Zemesgrāmatu apliecība (Pdf)

Zemes robežu plāns (Pdf)

Tehniskie noteikumi (Pdf)

 
Publikācijas datums IUB mājas lapā  17.02.2015.  
Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.03.2015. līdz plkst.15:00  
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com  
Piezīmes Iepirkums pārtraukts. Iemesls: iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2015., protokols Nr.3
 
2015-02-17
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A