Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/24

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde Tevenānu ielai Viļānos no 0,840 km līdz 1,062 km

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.08.2016. līdz plkst.14:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  Pārtraukts
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.09.2016.
Līgums  
Piezīmes

Iemesls: Iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

2016-08-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A