Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/13

Iepirkuma procedūras veids 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

NOLIKUMS (Docx)
Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) rasējumu saraksts (Pdf)
Ģeotehnika ar parakstiem (Pdf)
SAAC GP (Pdf)
Tehniskās apsekošanas atzinums - skolai (Pdf)
Skaidrojošais apraksts (Pdf)
TOPO (Dwg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

31.05.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

11.06.2018. līdz plkst. 14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: plānošanas inženiere Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

 

Informācija par uzvarētāju

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo iesniegts tikai viens piedāvājums, kurā piedāvāta līgumcena, kas pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto (pārsniedz 42000 EUR bez PVN).

Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums

11.06.2018.

Līgums

 

Piezīmes

 
2018-05-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A