Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

NB! Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (reģistrēšanās process ilgst vismaz 3 darba dienas)

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/26

Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss

Iepirkumu procedūras priekšmets 

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība” un autoruzraudzība

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) rasējumu saraksts (Pdf)
Ģeotehnika ar parakstiem (Pdf)
SAAC GP (Pdf)
Tehniskās apsekošanas atzinums - skolai (Pdf)
Skaidrojošais apraksts (Pdf)
TOPO (Dwg)

Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.10.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums

12.11.2018. līdz plkst.14.00

Kontaktpersona

Iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu speciāliste Iveta Meļko, tel.: 64662086, e-pasts: vilani.iepirkumi@gmail.com

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Plānošanas inženiere Līga Strode, tālruņa Nr. 64662086, e-pasts: liga.strode@vilani.lv

Rezultāti

Informācija par uzvarētāju

 SIA "Būvdizains"

Līgumcena (bez PVN)

 67650,00

Lēmums

 11.12.2018.

Līgums

 24.01.2019.

Piezīmes

 

2018-10-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A