Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība”

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/23

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība”

Pievienotie dokumenti
Publikācijas datums IUB mājas lapā

01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.08.2016. līdz plkst.13:20
Kontaktpersona Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Piziča, t.29336050, iveta.pizica@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju  Pārtraukts
Līgumcena (bez PVN)

 

Lēmums  Lēmuma pieņemšanas datums: 12.09.2016.
Līgums  
Piezīmes

Iemesls: Divi no trim iesniegtajiem piedāvājumi neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, bet piedāvājums, kas atzīts par atbilstošu, pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piemērošanas līgumcenu slieksni, proti 42 000,00 EUR bez PVN.

2016-08-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A