Iepirkumu arhīvs

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība

 

Identifikācijas Nr.

VNP 2016/29

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Būvprojekta izstrāde “Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra “SAAC” būvniecība

Pievienotie dokumenti Nolikums (Pdf)
Publikācijas datums IUB mājas lapā

22.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 03.10.2016. līdz plkst.15:00
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, tel.64662086
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Alberts GS”

Līgumcena (bez PVN)  41 800,00 EUR
Lēmums  17.10.2016. (Pdf)
Līgums  26.10.2016. (Pdf)
Piezīmes

 Tehniskā informācija: plānošanas inženieris Edgars Sermais, tālr.27749322

2016-09-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A