Iepirkumu arhīvs

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

 
Identifikācijas Nr.  VNP 2014/31
Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss
Iepirkuma procedūras priekšmets 

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Pievienotie dokumenti 

Nolikums (Pdf)

Tehniskais projekts (Zip, 44MB)

Nolikums no 05.12.2014. (Pdf)

Grozījumi (Pdf)

Tāme no 05.12.2014. (xls)

Būvdarbu apjomu saraksts no 05.12.2014. (xls)

Precizējumi no 10.12.2014. (Pdf)

Jautājumi un atbildes (Pdf)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 03.11.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums

09.12.2014. līdz plkst.10:00; 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 22.12.2014., plkst. 10:00

Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "ĢL KONSULTANTS"
Līgumcena (bez PVN)  119 700,00 EUR
Ziņojums  05.01.2015.
Līgums  06.02.2015.
Piezīmes  

2014-11-03
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A