ELFLA

Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Projekta nosaukums

Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana!

Identifikācijas nr.

17-01-AL15-A019.2202-000018

Programma

Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Īstenošanas vieta

“Gaisma”, c. Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads

Īstenošanas laiks

 01.06.2017. – 15.12.2017.

 Mērķis

Radīt iespēju katram interesentam apgūt jaunas praktiskas iemaņas dažādu rokdarbu veidošanā, kas sekmēs materiālā līmeņa celšanos ģimenēs un lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos

Galvenās aktivitātes

 Iegādāties krāsaino multifunkcionālo iekārtu, fotoaparātu, formu izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu un trafaretus, galdus, šujmašīnu, overloku, gludināmo dēli un gludekli

Projekta kopējais budžets

 1960,46  EUR

Attiecināmo izmaksu summa

 1960,46 EUR

Publiskais finansējums 

 1764,41 EUR 

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

 196,05  EUR

 Publicitāte

2017-07-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A