Aktualitātes

Bērnišķīgs prieks Viļānu bērnudārzā jau 25 gadu garumā

Bērnišķīgs prieks Viļānu bērnudārzā jau 25 gadu garumā

Maijs Viļānu pirmsskolas izglītības iestādei ir īpašs mēnesis, jo tieši maijā iestāde svin savu dzimšanas dienu. Šogad apritējuši jau 25 gadi, kuru laikā neatņemama bērnudārza ikdienas sastāvdaļa ir priecīgas bērnu sejas, smiekli un radošums. Kopš 1997.gada iestādi veiksmīgi vada Janīna Mičule. Šobrīd iestādē ir septiņas grupas ar 117 audzēkņiem. 

Par sirsnīgu un mīļu pasākumu izvērtās Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes jubileja, jo mazie iestādes iemītnieki kopā ar skolotājām un audzinātājām bija sarūpējuši koncertu apmeklētājiem – ar dziesmām, dejām un teātri.

Viļānu pirmsskolas izglītības iestādi svētkos sveica Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova, vēlot visiem pedagogiem un pārējiem darbiniekiem stipru veselību, izturību un to, lai bērnudārzā vienmēr būtu daudz gaišuma un saulainu dienu. Tāpat viņa arī ar Atzinības rakstiem pateicās sešpadsmit iestādes darbiniekiem, kuri tur nostrādājuši 20 un vairāk gadus. Laba vēlējumus iestādei sacīja arī novada priekšsēdētājas vietnieks Arnolds Pudulis, kā arī bērnu vecāki, vēlot neizsīkstošu darba sparu arī turpmāk. Pasākuma noslēgumā visi mielojās ar gardo jubilejas torti.

Vadītāja J.Mičule pateicās visiem par darbu, sirds siltumu un mīlestību, ar kādu katrs no iestādes darbiniekiem sniedz savu ieguldījumu, lai dzīve bērnudārzā ritētu raiti un interesanti. „Viļānu bērnudārzā strādā 40 darbinieki, bet, neraugoties uz to, ka gan bērni, gan darbinieki pieder dažādām tautībām, bērnudārzā strādā radošs un saticīgs kolektīvs. Cenšamies dzīvi pieņemt tādu, kāda tā ir, meklējot kompromisus un saskaņu”, tā J. Mičule.

Vēsturiskā informācija par Viļānu pirmsskolas izglītības iestādi:

  • 1972. - 1989.g. Viļānu pilsētā bija viena pirmsskolas izglītības iestāde ar sešām grupām, paredzēta 120 vietām. Bērnu skaits iestādē strauji pieauga, tā iemītniekiem kļuva par šauru un tāpēc 1989.g. 1. janvārī tika pabeigta jauna bērnudārza celtniecība;
  • 1989. gada 11. maijā durvis vēra Viļānu pilsētas sešu grupu bērnudārzs „Vācelīte”;
  • 1989. - 1991.g. iestādi vadīja Raisa Serkova, Ikauniece Mārīte, Inta Upeniece;
  • 1989. - 1997.g. Viļānu pilsētā darbojās divas pirmsskolas izglītības iestādes. Viena ar krievu otra ar latviešu apmācības valodu;
  • 1997.g. augustā ar Viļānu pilsētas domes lēmumu iestādes apvienoja un izveidoja vienu pirmsskolas izglītības iestādi, par kuras vadītāju kļuva J.Mičule.

Iestādes telpās apskatāma bērnu darinājumu izstāde.

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-05-13
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A