Iepirkumu arhīvs

Autoceļu planošana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2018/1

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Pievienotie dokumenti

 Nolikums (Docx)

Publikācijas datums IUB mājas lapā 12.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.01.2018. līdz plkst.14.15
Kontaktpersona
    • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
    • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālruņa Nr. 26407705, e-pasts: novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA "KRUSTPILS"
Līgumcena (bez PVN)

1.daļa 29,98 EUR/km

2.daļa 29,98  EUR/km

3.daļa 29,98  EUR/km

4.daļa 52,56  EUR/km
Lēmums  23.01.2018.
Līgums  28.02.2018.
Piezīmes

 

2018-01-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A