Iepirkumu arhīvs

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/3

Iepirkuma procedūras veids  8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  20.02.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  03.03.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālrunis: 26498494; e-pasts:novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Krustpils” iepirkuma 1. un 4.daļā

Līgumcena (bez PVN) 1.daļa: 29,98 EUR bez PVN par vienu km
4.daļa: 52,56 EUR bez PVN par vienu km
Lēmums  03.03.2017. (Pdf)
Līgums
Piezīmes

 

2017-02-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A