Iepirkumu arhīvs

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/5

Iepirkuma procedūras veids  9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā 

Pievienotie dokumenti Nolikums (Docx)
Publikācijas datums IUB mājas lapā  16.03.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  27.03.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Gita Kalniņa, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com
  • Saimniecības vadītājs Vasīlijs Arbidāns, tālrunis: 26498494; e-pasts:novads@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par izpildītāju

 SIA “Ceļi un tilti” iepirkuma 1. un 2.daļā

Līgumcena (bez PVN) 1.daļa: 28,80 EUR bez PVN par vienu km
2.daļa: 28,80 EUR bez PVN par vienu km
Lēmums  27.03.2017. (Pdf)
Līgums
  1.  daļa 30.03.2017. (Pdf)
  2. daļa 30.03.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-03-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A