Autoceļu (ielu) klases ziemas un vasaras sezonā

Viļānu novada pašvaldības ielu (autoceļu) uzturēšanas klases

A1 klase B klase C klase C klase D klase

Brīvības iela

Kultūras laukums

Rīgas iela

Centrālā iela

Ceriņu iela

Jersikas iela

Kaupres iela

Mehanizatoru iela

Nākotnes iela

Pasta iela

Raiņa iela

Rēzeknes iela

Skolas iela

Ziedu iela

Ezera iela

Pīlādžu iela

Ābeļu iela

Vītolu iela

Līvānu iela

Kalnu iela

Latgales iela

Estrādes iela

Nākotnes iela (Deksares)

Centrālā iela (Radapole)

Augļu iela

Celtnieku iela

Centrālā iela

Dārzu iela

Dzirnavu iela

Jersikas iela

Latgales iela

Lauku iela

Pļavu iela

Raiņa iela

Stacijas iela

Skolas iela

Tēviņānu-Jersikas iela

Ugunsdzēsēju iela

Upes ielā

Zaļā iela

Zvaigžņu iela

Kalēju iela

Mehanizatoru iela

Jaunatnes iela

Saules iela

Alejas iela

Avotu iela

Kalnu iela

Kārklu ielā

Krasta iela

Kultūras laukums

Liepu iela

Maltas iela

Nākotnes iela

Pavasara iela

Raiņa iela

Saules iela

Tēviņānu iela

Caurbraucamais

Nākotnes iela ūdenstornis

Mehanizatoru iela

 Viļānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases

B klase C klase D klase
Maltas elektrostacija

Ūgrenīki-Rimši

Rimši-Spergas upe

Radopole-Spergas upe

Notra-Notras ferma

Notra-Notras kapi-Baikovs

Notra-Notras ezers

Ceļapīters-Notra

Salaskungi-Aleksandrapole

Aleksandrapole-Aleksandrapole

Šauteņi-Prokopovi

Notra-Makarovka

Notra-Rampāni

Aleksandrapole-Rampāni

Rampāni-Brivci-Aleksandropole

Aleksandrapole-Sondori

Blūzmi-Brivci

Aleksandrapole-ganu ceļš Nr.1

Aleksandrapole-Ganu ceļš Nr.2

Līdz Rampānu kapiem

Lucāni-Lielie Tuči

Kristceļi-Lielie Tuči

Juški-Lielie Tuči-Atspuka

Lucāni-Broki Līdz mel.mājām

Lielie Tuči-Broki

Kristceļi-Jušķi

Ornicāni-Poči

Ornicāni-Trupi

Brikuļi-Broki

Mukuļi-Petrovi

Malta-Poči

Gritāni-Mičulis

Rimši-Klimovs

Tēviņāni-attīrīšanas iekārtas

Ūgrenīki-Vilani

Kūkoji-Svari

Radopole-Garjanovs

Radopole-CKNS

Kūkoji-Maltupe

Radapole-Ceļapīters

Vilani-Viļānu muiža

Lagoni-Šautiņi

Kristceļi-Kristceļu krustojums

Masaļski gar Studenu Kristceļi

Kristceļi-Trūpeņi

Piziči-Lucāni

Malta – Trupi-Ornicāni

Malta-Piziču ferma-Piziči

Lauzenieki-Ornicāni

Mālmežnieki-Ladusāns

Privši-Mālmežnieki

Masaļski-Poči

Maltas ciemata ceļš

Līdz Masaļsku kapiem

Lauzenieki-Gritāne

Jugermaņi-Nortišķi

Sokolki-Zvīdriņi

Strupļi pa centru

Strupļi gar Gaveiku

Mežkokti-Taukuļi-Strupļi

Sokolki-Zvīdriņi (Sokolku pārvalde)

Ustroni pa centru

Armuškas-Lazdenieki-Brangova

Brangova-Lazdenieki

Deksares strauts-Trūpeņi

Stārķa ligzda-Atspuka

Atspuka-Madžule

Daranči-Čeveri

Jaunsaimnieki-Lielā priede

Brangovas muiža-Krustojums –Poča O

Brangova kompleksa Ceļa krustojums

Deksares-Obeliškas dzelzcēļš

Centrs gar kompleksu Brangova

Soboļevs pa salu

Soboļevs pārbrauktuve Pastari

Mālnieki-Puduļi-Pastari

Malmute pa Storām-Trokša A

Lejas Dzirnavas Kuces kalns

Ozernieki gar Cvetkovu Līdz Kaževai

Kaževa-Cvetkova Stiukas

No Nagļu ceļa gar Kanču līdz Murānam

Obeļiškas dzelzceļa Pārbrauktuve Rimšas

Deksares kapsētā

Kristceļi-Kristceļu kapi

Masaļski-Kristceļi

Privši-Rituma

Mukuļi-Privši

Komplekss

Dilmaņi-Skudnovka

Bokānipa centru

Bokāni kapsēta

Mežkokti-Vilani

Mežkokti-Mukuļi

Mežkokti-Jakovļevs

Taukuļi-Antoniški

Antoniški-Rogoviki

Rogoviki-komplekss

Bokāni-Zvīdriņi

Jugermaņi-Juški-Dilmaņi

Skudnovka-Zavarujevka

Tumuši pie Fedina

Ustroni-Repši

Stukas-Pīrāgi-Čača

Nagļu ceļš-Madžule

Asfalts-Malmute

Gar Indānu

Ikaunieku kapi

Pa salto līdz Repšai

Ūpelītis

Šoseja-Priedaine

Deksares vecā pārbr.

Nagļu ceļš pa zelta Kalnu-Malmute

No Nagļu ceļa vecais Cakuļu ceļš

Karjers-Cakuļi

Bokāni-Jaudzeme

Klušs-K.Sābrs

No Ribules uz Bondariem

Gar kūdras purva Mājām, no Viļānu pagrieziena

 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A