Aktualitātes

Autobusa izsole

Viļānu novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo īpašumu – mikroautobusu VW Caravelle. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks – Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukumā 1A, Viļānos, 1.6.kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 līdz 2013.gada 13.maija plkst.12.00

Izsoles vieta un laiks: Viļāni, Kultūras laukums 1A, 2013.gada 13.maijs plkst. 15.00.

Pārdodamās mantas nosacītā cena Ls 250,00, izsoles reģistrācijas maksa Ls 5,00, kas iemaksājama Viļānu novada pašvaldības kontā.

Kontaktpersona: Irina Klimanova, tālrunis 64662424

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Dekšāres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Benislavskis, tālrunis 64640133;

Izsoles noteikumi pieejami šeit

2013-04-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A