Aktualitātes

Atvērto durvju dienas un jaunu audzēkņu uzņemšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Atvērto durvju dienas un jaunu audzēkņu uzņemšana Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Katru dienu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā var iepazīties ar piedāvātajām izglītības programmām. Ikviens interesents tiek laipni aicināts apmeklēt arī šos pasākumus:

  • 26. maijā 1300  vispusīgās attīstības studijas un sagatavošanas klases mācību gada noslēguma radošā pēcpusdiena, visu profesionālās ievirzes izglītības programmu prezentācija skolas zālē
  • 26. maijā 1730  mācību gada noslēguma koncerts – izstāde skolas zālē

Audzēkņu uzņemšana 2015./2016. mācību gadam notiks 27. maijā plkst. 17.30 Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (Brīvības iela 44C, Viļāni). Prioritārās programmas 2015./2016. mācību gadā - trompetes, eifonija un akordeona spēle. 

Mūsu skolā vari

iemācīties:

  • Dziedāt
  • Spēlēt klavieres, vijoli, čellu, flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, akordeonu, ģitāru, eifoniju
  • Zīmēt, gleznot un veidot

pieteikties (bez iestājpārbaudījumiem):

  • interešu izglītības programmās – mazajiem (6 gadi) un vēl mazākajiem (4 – 5 gadi),
  • vokāli instrumentālā ansambļa studijā un vokāli instrumentālajā ansamblī (jauniešiem),
  • pūtēju orķestrī (bērni un jaunieši),
  • pieaugušo neformālās izglītības programmās.

Infomāciju par iestājeksāmeniem var iegūt Viļānu Mūzikas un mākslas skolas  mājas lapā, kā arī zvanot pa tāl. 64662356, 26991644, rakstot uz e-pastu vilanims@yahoo.com, kā arī atnākot uz Viļānu Mūzikas un mākslas skolu. 

2015-05-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A