Aktualitātes

Atvērto durvju diena Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Atvērto durvju diena Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde aicina  visus vecākus un interesentus uz atvērto durvju dienu pasākumiem:

  • 25. aprīlī 9.15 mazākumtautību /krievu/ grupā
  • 27. aprīlī 9.00 sagatavošanas grupā /4.grupa/  
  •              10.00 vecākajā grupā /2. grupa/
  • 28. aprīlī 9.30 vidējā grupā /6.grupa/
  •              16.00 1.jaunākajā grupā /3.grupa/ 
  • 2.maijā 9.15 -  2.jaunākā grupā  /1.grupa/       

Šajās dienās Jums būs iespēja:

  • vērot bērnu ikdienas dzīvi;  darboties kopā ar bērniem dažādās rotaļnodarbībās;  
  • vērot skolotāju izvēlētās pedagoģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, kā arī bērnu sasniegumus tās apguvē;
  • noskaidrot jebkuru interesējošu jautājumu par nodarbībām, dienas režīmu un citām aktuālām tēmām,
  • konsultājoties ar vadītāju, metodiķi, skolotājām, logopēdu, medmāsu u.c. personālu.   

Interesentus lūdzam pieteikties pie skolotājām vai telefoniski 46662078, kā arī rakstot uz e-pastu janina.micule@saskarsme.lv

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments /ja neesam pazīstami/, labs noskaņojums un maiņas apavi vai bahilas.

2017-04-24
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A