Attīstības programma 2015. - 2022.gadam

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Viļānu novada attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā

Iedzīvotāji aicināti piedalīties Viļānu novada attīstības programmas sabiedriskajā apspriešanā?v=1586311565

Lai sekmētu mērķtiecīgu Viļānu novada attīstību, tiek izstrādāta Viļānu novada attīstības programma 2015.-2022. gadam. Ņemot vērā to, cik daudzus attīstības aspektus vajadzētu aptvert programmai, ir svarīgi, lai tās izstrādē iesaistītos arī novada iedzīvotāji un dažādas interešu grupas.

Šobrīd ir sagatavota programmas pirmā redakcija. Saskaņā ar Viļānu novada domes 2015.gada 24. septembra lēmumu Nr. 12§33 tiek uzsākta Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Publiskā apspriešana noteikta no 2015.gada 25. septembra līdz 2015.gada 30. oktobrim.

Notika pirmā Attīstības programmas uzsākšanas sanāksme, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iesaistīties tematiskajās darba grupās

Notika pirmā Attīstības programmas uzsākšanas sanāksme, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iesaistīties tematiskajās darba grupās?v=1586311565

Šā gada 27.jūnijā notika „Viļānu novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam izstrāde” projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās pašvaldības deputāti, amatpersonas un speciālisti, kā arī konsultanti no SIA „Baltkonsults”. Sanāksmē tika precizēti attīstības programmas izstrādes darba uzdevumi un pārrunāta dokumenta izstrādes gaita. 

Uzsākta Viļānu novada Attīstības programmas 2015. - 2022. gadam izstrāde

Pamatojoties uz Viļānu novada domes 2014.gada 13.marta lēmumu "Par novada attīstības programmas 2015-2022.gadam izstrādes uzsākšanu", (Nr.5, 30.§.) ir uzsākta Viļānu novada Attīstības programmas 2015.-2022. gadam izstrāde.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A