ELFLA

ATBALSTS SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANAI VIETĒJIEM IEDZĪVOTĀJIEM VIĻĀNU NOVADĀ

Projekta nosaukums

 

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā

Identifikācijas nr.

14-01-LL23-L413201-000013

Programma

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni

Īstenošanas laiks

13.08.2014-30.05.2015

Mērķis

Atbalstīt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā, iegādājoties nepieciešamo infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai.

Galvenās aktivitātes

Iegādāties 2 modulārās teltis āra ekspozīciju veidošanai.

Projekta kopējais budžets

2697,70 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

2044,50 EUR

Publiskais finansējums

90% no attiecināmajām izmaksām -1840,05 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

10 % no attiecināmajām izmaksām – EUR 204,45

Neattiecināmās izmaksas – EUR 653,20

Publicitāte

www.vilani.lv

2015-06-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A