ESF

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Nosaukums

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(8.3.4.0/16/I/001)

Programma

Eiropas Sociālā fonda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.03.2017 – 31.12.2022

Projekta specifiskais mērķis

Samazināt  priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Projekta mērķa grupa

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  •  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projekta kopējais budžets

  • 37 512 376 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
  • 31 885 519 EUR - ESF finansējums
  • 5 626 857 EUR - valsts budžeta finansējums

Informācija par projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Publicitāte

2018-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A