IZM

Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā

Projekta nosaukums

“Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana
Viļānu novada pašvaldībā”

Identifikācijas nr.

Nr. 2-25/12

Programma

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

01.05.2018. - 01.11.2018.

Mērķis

izveidot sistēmu darbam ar jaunatni Viļānu novada pašvaldībā un noteikt prioritārās jomas un stratēģiskos virzienus jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei.

Galvenās aktivitātes

1. aktivitāte – Jauniešu anketēšana

2. aktivitāte – Konsultācijas starpnozaru darba grupā

3. aktivitāte – Jauniešu forums

Projekta kopējais budžets

1982,17 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

1982,17EUR

Publiskais finansējums 

1982,17 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

00.00 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

2018-12-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A