Iepirkumu arhīvs

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km

Identifikācijas Nr. VNP 2015/2
Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepierkumu likuma 8.2 panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets

Asfaltbetona seguma frēzēšana un asfaltbetona seguma izbūve autoceļam P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi, posmā Brīvības iela no 2.7 km līdz 2.796 km

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Pdf)

Nolikums ar precizējumiem (Pdf)

Precizējumi (Pdf)

Līgums (Pdf)

Līguma pielikums Nr.1 (Pdf)

Līguma pielikums Nr.2 (Xls)

Publikācijas datums IUB mājas lapā  29.01.2015.
Piedāvājumu iesniegšanas datums  10.02.2015. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64662086, linda.grandane@gmail.com

Rezultāti
Izpildītājs SIA „Lemminkainen Latvija”
Līgumcena EUR (bez PVN) 12,21 par vienu  m2  iestrādāta materiāla
Lēmums 18.02.2015.
Līgums 11.06.2015.
2015-01-29
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A