Aktualitātes

Apstiprināti Viļānu novada iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļi

2014. gada 4. oktobra 12. Saeimas vēlēšanu norises nodrošināšanai Viļānu novada vēlēšanu komisija 2014. gada 18. augusta komisijas sēdē (protokols Nr.4) apstiprināja Viļānu novada iecirkņu vēlēšanu komisijas sekojošā sastāvā:

Iecirkņa Nr.

Iecirkņa adrese

Iecirkņa komisijas locekļi

729

Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650

Mārīte Ikauniece – komisijas priekšsēdētāja

Ineta Kalniņa – komisijas sekretāre

Ināra Zepa – komisijas locekle

Zelma Tuče – komisijas locekle

Anita Dakule – komisijas locekle

Liāna Čertogonova – komisijas locekle

Genovefa Greivule – komisijas locekle

759

Informācijas un atpūtas centrs „Kamenīte”, Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650

Anna Strode – komisijas priekšsēdētāja

Irēna Stafecka – komisijas sekretāre

Sarmīte Strode – komisijas locekle

Ināra Dūda – komisijas locekle

Vija Sergejeva – komisijas locekle

Sanita Tauriņa – komisijas locekle

Jurijs Lukaševs – komisijas loceklis

760

Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov., LV-4650

Rita Damba – komisijas priekšsēdētāja

Ārija Strupiša – komisijas sekretāre

Vera Poļakova – komisijas locekle

Marija Stafecka – komisijas locekle

Ilze Upeniece – komisijas locekle

Alla Kozlovska – komisijas locekle

Ilze Sondore – komisijas locekle

733

Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4614

Ināra Juste – komisijas priekšsēdētāja

Dace Spila – komisijas sekretāre

Anna Latkovska – komisijas locekle

Anita Urka – komisijas locekle

Andris Valenieks – komisijas loceklis

Ināra Strušele – komisijas locekle

Iveta Trokša – komisijas locekle

755

Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov., LV-4640

Ināra Repša – komisijas priekšsēdētāja

Dace Geduševa – komisijas sekretāre

Zoja Žugunova – komisijas locekle

Aleksandra Bistrova – komisijas locekle

Nadežda Markelova – komisijas locekle

Jeļena Kvitova – komisijas locekle

Anfiza Orlova – komisijas locekle

Viļānu novada vēlēšanu komisijas PAZIŅOJUMS.

2014-08-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A