NVA

ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI PAŠVALDĪBĀS

Projekta nosaukums

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”

Identifikācijas Nr.

1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001

Programma

Eiropas Sociālais fonds

Īstenošanas vieta

Socialais atbalsta centrs “Cerība”

Īstenošanas laiks

02.2012. – 11.2014.

Mērķis

Uzlabot SAC „Cerība”veļas mazgāšanas pakalpojuma kvalitāti, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu

Galvenās aktivitātes

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA:

Iegādāties profesionālo veļas automātisko mazgāšanas mašīnu un žāvētāju, gaisa sausinātāju un mēbeles

Projekta kopējais budžets

580 043.82 EUR

Publiskais finansējums:

580 043.82 EUR (100%)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

Darba rīki, individuālie darba aizsardzības līdzekļi

Publicitāte

 www.vilani.lv

2014-07-10
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A