Aktualitātes

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 23. februārim

Pagarināts pieteikšanās termiņš pašvaldības policijas inspektora vakancei līdz 23. februārim?v=1521261336

Viļānu novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru, kura pienākums ir nodrošināt Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu izpildi un sabiedrisko kārtību  novada administratīvajā teritorijā.

Notiks seminārs bioloģiski sertificētām saimniecībām

Notiks seminārs bioloģiski sertificētām saimniecībām?v=1521261336

Ar nozīmīgām izmaiņām nodokļu piemērošanā pašnodarbinātajiem atnācis 2018. gads. Par aktuālajām izmaiņām iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā un pašnodarbināto personu sociālajā apdrošināšanā seminārā skaidrojumus sniegs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante Ināra Latkovska. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielinātu finanšu resursu pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas vai plāno uzsākt darboties lauksaimniecības, lauku attīstības vai zivsaimniecības nozarē,  Latvijas Zemkopības ministrija sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” izstrādājusi noteikumu projektu par aizdevumu piešķiršanas nosacījumiem lauku uzņēmējiem un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicējiem. 

Norisinājās Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā

Norisinājās Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā?v=1521261336

3. februārī Rugāju novada Sporta centrā norisinājās Latvijas kausa 1. posms svarbumbu celšanā garā cikla vingrinājumā. Kopumā piedalījās vairāk nekā septiņdesmit dalībnieku. 

Iznomā zemi Viļānu novadā

Iznomā zemi Viļānu novadā?v=1521261336

Viļānu novada pašvaldība iznomā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu:

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība, ha

Lietošanas mērķis

Adrese

Piezīmes

78900030095

1,00

 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Sokolku pagasts

Ir saņemts iesniegums no personas, kurai ir nomas pirmtiesības.

 

Zemes gabalu nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni), Dekšāres un Sokolku pagasta pārvaldēs līdz 2018.gada 8.martam.

 

Leļļu teātra "TIMS" muzikāla leļļu izrāde

Leļļu teātra

Leļļu teātra "TIMS" izrāde pēc Hermaņa Paukša lugas motīviem "Vilks, kurš rija grāmatas". Garlaicības mākts, vilcēns dodas līdzi zinātkārajam zaķēnam mācīties pie gudrās pūces, kas ir ļoti gudra. Pūce ir izlasījusi daudz grāmatu jeb kā saka zaķēns – viņa grāmatas burtiski "rij". Vilcēns nesaprot, ka tas ir domāts pārnestā nozīmē...

20. februārī, 10:00, Viļānu kultūras namā. Ieeja 1 Eur

XVI ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS

XVI ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS?v=1521261336

Viļānu kultūras namā 17. februārī notiks XVI ZIŅĢĒTĀJU UN STĀSTNIEKU VAKARS

Var iesniegt lauku bloku precizējumus

Var iesniegt lauku bloku precizējumus?v=1521261336

No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 3.aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. LAD atgādina, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai.

Seminārs „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“

Seminārs „Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontrole uzņēmumā“?v=1521261336

Baltic production Group rīko semināru novada uzņēmējiem  (nodokļu maksātājiem) par tiesībām un prasībām VID pārbaužu gadījumos.

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”?v=1521261336

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78480060517, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78480060430 - 1,1112 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 78480060430001 - 507,3 m2 platībā. Uz zemes vienības atrodas ēkas, kuru piederība nav noskaidrota. Izsole notiks 2018.gada 13.martā plkst.14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā  sākumcena – EUR 8000,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.marta plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Vides diena Viļānu Mūzikas un mākslas skolā

Vides diena Viļānu Mūzikas un mākslas skolā?v=1521261336

31. janvārī Viļānu Mūzikas un mākslas skolā norisinājās izglītojošs pasākums, kas veicina izpratni par vides jautājumiem pasaules mērogā, par siltumnīcas efekta veidošanos un to, kā dzīvot videi draudzīgāk, pievēršot uzmanību atkritumu šķirošanai un to mazināšanai.

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A