Aktualitātes

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānos „ESTLATRUS TRAFFIC” projekta ietvaros?v=1571249940

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Viļānos tiks realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).

Par 2011.gadā paveikto

Aizvadītajā gadā Viļānu novada pašvalības Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas projektu vadītāja Jolanta Ivanova un plānošanas inženieris Edgars Sermais, katrs savas kompetences ietvaros, strādāja gan pie veiksmīgas pašvaldības projektu realizācijas:

Piesaistītie speciālisti aktīvi iesaistās pašvaldības darbā

Saskaņā ar Projekta īstenošanai noslēgto vienošanos Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/087 par Eiropas Savienības projekta „Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, Viļānu novada pašvaldībā strādā projektu vadītājs un plānošanas inženieris.

Izglītoti speciālisti – ieguldījums Viļānu novada pašvaldības nākotnē

Viļānu novada pašvaldībā projekta ietvaros laika posmā no 2010.gada 15.novembra līdz 2012.gada 15.augustam, pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai tiks izveidotas divas jaunas štata vienības – projekta vadītājs un būvinženieris. Projekta ietvaros nodarbinātie speciālisti nodrošinās projektu ieviešanas un realizācijas procesus, pašvaldības iestāžu ēku būvniecības jautājumu (rekonstrukcija, renovācija, remontdarbi) sakārtošanu un risināšanu saskaņā ar Latvijā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.

Piesaistīti nepieciešamie speciālisti

Uz Viļānu novada pašvalības plašsaziņas līdzekļos ievietoto sludinājumu par pašvaldības piedāvātajām vakancēm projektu vadītāja amatam atsaucās četri kandidāti un būvinženiera amatam – divi kandidāti. Izskatot pietikumus un veicot pārrunas ar kandidātiem, kā atbilstošākos prasībām Viļānu novada pašvaldība izraudzījās un darba līgumus noslēdza ar Jolantu Ivanovu uz projekta vadītāja amata vietu un Ausekli Gailumu uz būvinženiera amata vietu. Darbu pašvaldībā abi speciālisti uzsāka ar 2010.gada 15.novembri.

Projekta ietvaros uzlabos Viļānu novada skolu izglītības kvalitāti un efektivitāti

2010.gada 22.janvārī Viļānu novada pašvaldība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru noslēgusi vienošanos Nr. 2010/0029/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/612 „Viļānu novada skolu informatizācija” īstenošanu darbības programmas „ Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros. Projekta mērķis ir Viļānu novada skolu nodrošināšana ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A