Aktualitātes

Viļānu amatierteātris „Kas ir, tas ir” viesojās Dobeles novadā

Viļānu amatierteātris „Kas ir, tas ir” viesojās Dobeles novadā?v=1575747772

Amizantas situācijas, kolorīti teksti un raksturu dažādība ir tas, kas padara joku lugu „Ak, šī jaukā lauku dzīve” skatītājiem interesantu un dzīvīgu. Tādu to aizvadītajās brīvdienās Viļānu amatierteātris „Kas ir, tas ir” rādīja zemgalniekiem – Dobeles novada Krimūnu pagasta iedzīvotājiem. Teātru tikšanās mērķis galvenokārt bija pieredzes apmaiņa, redzesloka paplašināšana, kā arī starpnovadu sadarbības veicināšana. Jāatzīmē, ka šī izrāde ir otra vairāk rādītā teātra vēsturē – šoreiz – jau devīto reizi.

Iznomā zemi Viļānu pagastā

Viļānu novada pašvaldība iznomā  rezerves zemes fondam piekritīgu zemes gabalu Viļānu pagastā ar kadastra apzīmējumiem 78980090540, 1,4 ha platībā. Zeme iznomājam uz laiku līdz vienam gadam, nomas līgums var tikt pārtraukts jebkurā laikā, saskaņā ar likumu par zemes rezerves fonda izmantošanu. Norādītā zemes gabala nomai var pieteikties Viļānu novada pašvaldībā (Kultūras laukums 1A, Viļāni) vai pagastu pārvaldēs (Dekšārēs un Sokolkos) līdz 2013.gada 5.augustam.

Izdejoja deju un izdziedāja dziesmu

Izdejoja deju un izdziedāja dziesmu?v=1575747772

Lai arī pagājusi jau nedēļa kopš Dziesmu un deju svētkiem, tomēr dzirksts dalībnieku acīs un gandarījums par godam padarīto nav zudis. Neraugoties uz to, ka ne dziedātāji, ne dejotāji mēģinājumu un koncertu laikā neiztika bez noberztām tulznām un saules apdegumiem, tomēr atgriezās mājās ar saviļņojumu un visnotaļ pozitīvām emocijām. Seši Viļānu novada kolektīvi bija to 40 000 dalībnieku skaitā, kuri piedalījās XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos Rīgā laikā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.

Veiksmīgie starti sporta veterānu – senioru spēlēs

Aizvadītājās brīvdienās, 13. – 14. jūlijā Latvijas sporta veterānu – senioru spēlēs Jēkabpilī Viļānu novada pārstāvji guva labus rezultātus dažādās sporta disciplīnās. Jāatzīmē, ka šīs sporta spēles šogad svin 50.jubileju. Viļānu novada pārstāvji sacensībās piedalījās pirmo reizi un jau ar labiem rezultātiem, iegūstot godalgotas vietas.

Lauku diena pulcē arvien vairāk dalībnieku un apmeklētāju

Lauku diena pulcē arvien vairāk dalībnieku un apmeklētāju?v=1575747772

Aizritējusi kārtējā, jau par tradīciju kļuvusī Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra un Rēzeknes novada pašvaldības kopīgi rīkotā Lauku diena Viļānos, šogad trīspadsmitā pēc kārtas. Kā ikkatru gadu, šis vērienīgais pasākums pulcē vienuviet lielu skaitu dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Pleskavas apgabala. Zinātnes centra vadītāja Veneranda Stramkale stāsta, ka vēl līdz šim nav bijis tik liels dalībnieku skaits – kopumā ap 200, kas ir ievērojami vairāk kā pagājušajā gadā. Arī apmeklētāju skaits būtiski palielinājies, kas liecina tikai par to, ka interese ir liela un apstiprina šī pasākuma nepieciešamību.

Sporta svētki ģimenēm

Sporta svētki ģimenēm?v=1575747772

Šā gada 20. jūlijā plkst.10:00 Viļānu novada sportiskās, atraktīvās un aktīvās ģimenes aicinātas pulcēties Lakstīgalu salā, lai piedalītos ģimeņu sporta svētkos “Kopā darām, kopā varam!” Komandā – māte, tēvs, bērns vecumā no 4 līdz 10 gadiem. Sacensību laikā paredzētas interesantas aktivitātes.

Viļānu novada jaunieti – piedalies konkursā un laimē braucienu uz Igauniju

Viļānu novada jaunieši vecumā no 18 līdz 26 gadiem, kuri nokārtojuši autovadītāja tiesības laikā no 02.04.2011. līdz 31.05.2013., aicināti piedalīties konkursā par satiksmes noteikumiem un drošību Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Izsludināts literārās jaunrades konkurss “Aizmirsti steigu”

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem jāiesniedz dalībnieku sacerēti un iepriekš konkursiem neiesniegti literāri oriģināldarbi latviešu/krievu valodā – eseja, dzejolis, poēma, dziesmas teksts, stāsts, pasaka, luga, kuru apjoms nepārsniedz A4 formāta lapas trīs lappuses un uzrakstīts datorrakstā.

Izsludināts vizuālās mākslas konkurss “Viļānu novads manām acīm”

Lai piedalītos konkursā, tā dalībniekiem jāiesniedz 2 dimensiju darbi A4 formātā jebkurā vizuālās mākslas tehnikā (zīmējumi, grafika, gleznojumi u.c., tajā skaitā autortehnikas darbi), izņemot fotogrāfijas un datordizaina darbus. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt tikai vienu darbu.

Zemes īpašniek – robežām jābūt kārtībā!

Zemes īpašniek – robežām jābūt kārtībā!?v=1575747772

Valsts zemes dienests (VZD) no 4. jūlija atver informatīvo uzziņu tālruni, kur zemes īpašniekiem iespēja saņemt detalizētu informāciju un skaidrojumus par sava īpašuma robežu un robežzīmju sakārtošanu un atjaunošanu. Katru darba dienu līdz 12. jūlijam  laikā no plkst. 14:00 līdz 15:00 zemes īpašniekiem, piezvanot uz tālr. 67038677, būs iespēja saņemt kompetentu VZD speciālistu konsultācijas un atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A