Aktualitātes

Izsole

Izsole?v=1571620032

Iznomā zemi Sokolku pagastā, mazdārziņa ierīkošanai.

Viļānu vidusskolas audzēkņi izcīna 3 ceļazīmes uz Latvijas finālu šahā

Viļānu vidusskolas audzēkņi izcīna 3 ceļazīmes uz Latvijas finālu šahā?v=1571620032

Piektdien, 26.aprīlī, Daugavpilī norisinājās II Latvijas Skolu skolēnu šaha olimpiādes Latgales reģionā fināls. Tajā piedalījās 130 šahisti no Daugavpils, Rēzeknes, Viļāniem, Krāslavas, Viļakas, Maltas un Tilžas ar kvalifikāciju ne augstāk par 2.sporta klasi.

Svenčoņi pašvaldības pārstāvju vizīte Viļānos

Svenčoņi pašvaldības pārstāvju vizīte Viļānos?v=1571620032

29.aprīlī Viļānu novada domi apmeklēja delegācija no Svenčoņi pašvaldības (Lietuva). Ciemiņi piedāvāja savu sadarbību pārrobežu projekta ietvaros.

Aicinājums iesniegt projektus jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā!

Aicinājums iesniegt projektus jaunatnes iniciatīvas projektu konkursā!?v=1571620032

Viļānu pašvaldība aicina jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupas sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Vakance: plānošanas inženieris/-e

Vakance: plānošanas inženieris/-e?v=1571620032

Viļānu novada pašvaldība izsludina vakanci uz Plānošanas inženiera vietu. 

Aizvadīta lielā talka

Aizvadīta lielā talka?v=1571620032

Sestdien, 27. aprīlī, sabiedriski aktīvākie Viļānu novada iedzīvotāji pulcējās, lai sakoptu dažādas novada vietas gan pilsētā, gan pagastos.

Viļānu novada pašvaldības administrācijas darba laiks 30. aprīlī

Viļānu novada pašvaldības administrācijas darba laiks 30. aprīlī?v=1571620032

Viļānu novada pašvaldības administrācija informē: 30. aprīlī, pirmssvētku dienā, administrācija strādās no plkst. 8:00 līdz 15:00, bez pusdienu pārtraukuma.

Iedzīvotāju ievērībai!

Iedzīvotāju ievērībai!?v=1571620032

Viļānu novada teritorijā ir izcēlies paaugstinātas bīstamības meža ugunsgrēks! Pilsētā un tās apkārtnē novērojams liels piedūmojums.
Viļānu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aizvērt logus un durvis, lai nepieļautu dūmu iekļūšanu mājokļos! 
Atgādinām, ka sakarā ar sauso un karsto laiku, uzturoties mežā vai meža tuvumā, ir jābūt īpaši uzmanīgiem un stingri jāievēro noteiktās ugunsdrošības prasības!

Iedzīvotāju sapulce

Iedzīvotāju sapulce?v=1571620032

2019. gada 14. maijā plkst. 17:30 Viļānu kultūras namā notiks Viļānu pilsētas un pagastu iedzīvotāju sapulce.

Interesējošus jautājumus sūtīt uz e-pasta adresi: novads@vilani.lv vai iesniegt personīgi Viļānu novada pašvaldībā pie sekretāres (2.7. kab.) līdz 2019. gada 10. maijam.

Izsole

Izsole?v=1571620032

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, nekustamo īpašumu – starpgabalu – Centrālā iela 71A, Viļāni, Viļānu novads, kadastra Nr.78170030364, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170030364 – 0,0356 ha platībā. Izsole notiks 2019.gada 10.jūnijā plkst.15.20, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 950,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 7.jūnija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Objekta pirmpirkuma tiesības ir 26.02.2016. zemes nomas līguma Nr.VP-2016/4 nomniekam. Gadījuma, ja nomnieks neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, viņš ir tiesīgs ierakstīt doto nomas līgumu zemesgrāmatā četru mēnešu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A