Aktualitātes

Jaunieši var vairāk!

Jaunieši var vairāk!?v=1582743102

Ar radošām idejām jūlijā ir noslēgusies interaktīvā programma jauniešiem „Tu vari vairāk!”, kuru Valsts Lauku tīkla (VTL) aktivitātes ietvaros „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Rēzeknes nodaļa. Interaktīvās programmas noslēgumā jauniešiem ir iespēja piedalīties biznesa plānu konkursā „Laukiem būt!”, iegūstot naudas balvas sava biznesa uzsākšanai vai attīstībai. Programmā piedalījās jaunieši no Rēzeknes un Viļānu novadiem, gūstot vērtīgas atziņas un stimulu, kā uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā veidot to konkurētspējīgu un patērētājam pievilcīgu.

Apmeklētāju ievērībai: iespēja norēķināties ar karti

Apmeklētāju ievērībai: iespēja norēķināties ar karti?v=1582743102

Tagad Viļānu novada pašvaldības centrālajā kasē apmeklētāji var norēķināties, izmantojot POS termināli (ar norēķinu kartēm).

Iespēja šķirot atkritumus Viļānos

Iespēja šķirot atkritumus Viļānos?v=1582743102

Viļānu pilsētā iedzīvotāju saražoto saimniecisko atkritumu skaits gadā uz vienu cilvēku (240 kg) ir krietni augstāks par vidējo valsts rādītāju, kas ir 200 kg gadā. Arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas daudzdzīvokļu mājās pilsētas teritorijā krietni atšķiras. Lai iedzīvotāji varētu samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un dzīvot videi draudzīgā veidā, SIA „Viļānu Namsaimnieks” teritorijā (Viļānos, Liepu ielā 2) ir izveidota atkritumu šķirošanas stacija, kur šķirotos atkritumus var nodot bez maksas. 

Iegādātas galda spēles interesantai laika pavadīšanai

Iegādātas galda spēles interesantai laika pavadīšanai?v=1582743102

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa” ir īstenojusi projektu Nr.14-01-LL23-L413201-000016 „Galda spēles atpūtai un zināšanām”.  Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.   Ir iegādātas galda spēles: galda futbols, hokejs, biljards, novuss, mini teniss, badmintons, dambrete, domino, konstruktori, puzles, monopols u.c.

Novada atklātais čempionāts badmintonā piesaista arvien vairāk dalībnieku

Novada atklātais čempionāts badmintonā piesaista arvien vairāk dalībnieku?v=1582743102

20.jūnijā jau otro reizi notika Viļānu novada atklātais čempionāts badmintonā. Laika apstākļi bija piemēroti, lai sacensības notiktu stadionā. Sacensībās piedalījās divdesmit dalībnieki. Spēles notika vairākās disciplīnās – vīriešu vienspēles, sieviešu vienspēles un jauktās dubultspēles.

Dekšāru pamatskolas skolēnu piedzīvojumi nometnē Lietuvā

Dekšāru pamatskolas skolēnu piedzīvojumi nometnē Lietuvā?v=1582743102

No 15. līdz 20. jūnijam Biržos (Lietuva) projekta „EU Be Active” (Ref. Nr. 556 927, EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP) otrās sanāksmes ietvaros tika rīkota nometne. Projektu finansē Eiropas Komisija, līdzfinansē Viļānu novada pašvaldība. Vasaras nometnē piedalījās 10 skolēni no Dekšāru pamatskolas.

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā?v=1582743102

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001 celtniecības darbi, ko izpilda būvuzņēmējs SIA „ĢL Konsultants”, ir pabeigti. Projekta tehnisko būvuzraudzību veica SIA „RS Property”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Projektu iesniegumu pieņemšana:

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".

Aizvadīts Viļānu novada čempionāts strītbolā

Aizvadīts Viļānu novada čempionāts strītbolā?v=1582743102

20.jūnijā Viļānu pilsētas stadionā norisinājās Viļānu novada atklātais čempionāts strītbolā vīriešiem un sievietēm. Sacensībās kopā piedalījās sešas komandas, kuru sastāvā spēlēja Rēzeknes, Viļānu un Rēzeknes novadu spēlētāji. 

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:?v=1582743102

17.06.2015. noslēgts apbūvēta zemesgabala Rēzeknes ielā 24, Viļānos, Viļānu novadā (kadastra Nr.7817 004 0117), pirkuma līgums. Pircējs – SIA „Regent”, pirkuma cena – 2693,00 EUR.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A