Aktualitātes

Iespēja šķirot atkritumus Viļānos

Iespēja šķirot atkritumus Viļānos?v=1576232690

Viļānu pilsētā iedzīvotāju saražoto saimniecisko atkritumu skaits gadā uz vienu cilvēku (240 kg) ir krietni augstāks par vidējo valsts rādītāju, kas ir 200 kg gadā. Arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksas daudzdzīvokļu mājās pilsētas teritorijā krietni atšķiras. Lai iedzīvotāji varētu samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un dzīvot videi draudzīgā veidā, SIA „Viļānu Namsaimnieks” teritorijā (Viļānos, Liepu ielā 2) ir izveidota atkritumu šķirošanas stacija, kur šķirotos atkritumus var nodot bez maksas. 

Iegādātas galda spēles interesantai laika pavadīšanai

Iegādātas galda spēles interesantai laika pavadīšanai?v=1576232690

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa” ir īstenojusi projektu Nr.14-01-LL23-L413201-000016 „Galda spēles atpūtai un zināšanām”.  Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.   Ir iegādātas galda spēles: galda futbols, hokejs, biljards, novuss, mini teniss, badmintons, dambrete, domino, konstruktori, puzles, monopols u.c.

Novada atklātais čempionāts badmintonā piesaista arvien vairāk dalībnieku

Novada atklātais čempionāts badmintonā piesaista arvien vairāk dalībnieku?v=1576232690

20.jūnijā jau otro reizi notika Viļānu novada atklātais čempionāts badmintonā. Laika apstākļi bija piemēroti, lai sacensības notiktu stadionā. Sacensībās piedalījās divdesmit dalībnieki. Spēles notika vairākās disciplīnās – vīriešu vienspēles, sieviešu vienspēles un jauktās dubultspēles.

Dekšāru pamatskolas skolēnu piedzīvojumi nometnē Lietuvā

Dekšāru pamatskolas skolēnu piedzīvojumi nometnē Lietuvā?v=1576232690

No 15. līdz 20. jūnijam Biržos (Lietuva) projekta „EU Be Active” (Ref. Nr. 556 927, EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP) otrās sanāksmes ietvaros tika rīkota nometne. Projektu finansē Eiropas Komisija, līdzfinansē Viļānu novada pašvaldība. Vasaras nometnē piedalījās 10 skolēni no Dekšāru pamatskolas.

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā?v=1576232690

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001 celtniecības darbi, ko izpilda būvuzņēmējs SIA „ĢL Konsultants”, ir pabeigti. Projekta tehnisko būvuzraudzību veica SIA „RS Property”.

Projektu iesniegumu pieņemšana: "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Projektu iesniegumu pieņemšana:

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"".

Aizvadīts Viļānu novada čempionāts strītbolā

Aizvadīts Viļānu novada čempionāts strītbolā?v=1576232690

20.jūnijā Viļānu pilsētas stadionā norisinājās Viļānu novada atklātais čempionāts strītbolā vīriešiem un sievietēm. Sacensībās kopā piedalījās sešas komandas, kuru sastāvā spēlēja Rēzeknes, Viļānu un Rēzeknes novadu spēlētāji. 

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:?v=1576232690

17.06.2015. noslēgts apbūvēta zemesgabala Rēzeknes ielā 24, Viļānos, Viļānu novadā (kadastra Nr.7817 004 0117), pirkuma līgums. Pircējs – SIA „Regent”, pirkuma cena – 2693,00 EUR.

„Baltica 2015” koncerts Viļānos

„Baltica 2015” koncerts Viļānos?v=1576232690

18. jūlijā plkst. 13.00 Lakstīgalu saliņā notiks festivāla „Baltica 2015” dalībnieku koncerts „Vysi muni gosti beja, kas munā ustabā”. Koncertā piedalās Viļānu folkloras kopa „Viļonīši”, Dekšāres vīru kopa „Kūzuls”, Ozolmuižas folkloras kopa „Ūzuļeņi”, Makašānu folkloras kopa „Kūkleite”, Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, Rencēnu folkloras kopa „Rota”, folkloras kopa no Lielbritānijas „Dūdalnieki” un folkloras kopa no Polijas „Krajina”. 

Lauku diena 2015

Lauku diena 2015?v=1576232690

9. jūlijā SIA „Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs” aicina lauksaimniekus un visus interesentus uz jau ierasto Lauku dienu 2015. Pasākuma laikā notiks jaunās lauksaimniecības tehnikas demonstrējumi, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar laukaugu audzēšanas tehnoloģiju  agrotehnisko paņēmienu pētījumu rezultātiem, ar vasaras rapša jaunākajām šķirnēm un to audzēšanas tehnoloģijām, ar kaņepju šķirņu audzēšanas tehnoloģijām, kā arī ar šķiedras linu kolekciju un selekciju.

Lauku dienas norises vieta: Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km.      

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A