Aktualitātes

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces?v=1550914978

Informējam, ka pēc SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” iniciatīvas tiks organizētas dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kas notiks SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” telpās Liepu ielā 2, Viļānos.

Vajadzību transformēšana rīcībās

Vajadzību transformēšana rīcībās?v=1550914978

Latvijas lauku kopienu parlaments (LLKP) ir organizēts pasākums, kas notiks jau ceturto reizi. Nākamgad, 6. un 7. jūnijā Jelgavas novada Zaļenieku pagastā 4. LLKP pulcēs ap 200 pašvaldību, uzņēmēju, NVO, valsts pārvaldes pārstāvjus un akadēmiķus, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem ar attālināto nodarbinātību, inovatīviem sabiedrības līdzdalības rīkiem, viedām tehnoloģijām, mobiliem pakalpojumiem, jaunām zemes apsaimniekošanas metodēm un jaunu kultūru ieviešanu un citām iniciatīvām, kas uzsāktas gan Latvijā, gan Eiropā.

Noskaidrotas deviņas finālistes konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”

Noskaidrotas deviņas finālistes konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”?v=1550914978

Līdz ar iedzīvotāju balsojuma un komisijas vērtējuma apkopošanu noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” pirmā kārta. Starp deviņām finālistēm ir Daugavpils, Jēkabpils un Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Alūksnes, Ikšķiles, Olaines, Ozolnieku, Preiļu un Siguldas novada pašvaldība. Konkursa otrā kārta turpināsies novembrī.

Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs

Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs?v=1550914978

Labdarības projekta ietvaros tika izveidots “Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs”, kur vienuviet bez maksas ir pieejama visa nepieciešamā informācija par to, ko darīt un kur iedzīvotājiem vērsties pēc palīdzības, lai atvieglotu grūtos brīžus, kad aizsaulē aizgājis kāds tuvs cilvēks.

Izsole

Izsole?v=1550914978

Nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24/1, Viļānos, Viļānu novadā izsole ar lejupejošu soli notiks 2018. gada 7. decembrī plkst. 14.30 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 10 000 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 01.11.2018. pa tālruņiem 29420864 un 27891900.

Viļānu pilsētas bibliotēkas paziņojums

Viļānu pilsētas bibliotēkas paziņojums?v=1550914978

No š.g.1. oktobra līdz 1. jūnijam bibliotēka būs atvērta lasītājiem arī katra mēneša pirmajā un trešajā sestdienā no plkst.10.00 līdz 16.00.

Zemessardzei izveidots vienotais pieteikšanās tālruņa numurs - 1811

Zemessardzei izveidots vienotais pieteikšanās tālruņa numurs - 1811?v=1550914978

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, darbu sācis Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs - 1811.

Lāčplēša diena

Lāčplēša diena?v=1550914978

11. novembrī plkst. 16.00 – piemiņas brīdis Viļānu kapos, Lāčplēša dienas gājiens no piemiņas vietas uz Viļānu KN. Plkst. 16.30 laukumā pie Viļānu KN  - kopīga dziesmu dziedāšana Latvijas simtgadei, jaunsargu un vanadzēnu uzņemšana organizāciju rindās. Aicinām līdzi ņemt svecītes Latvijas kontūras veidošanai!

Paziņojums par Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019–2025.gadam izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019–2025.gadam izstrādes uzsākšanu?v=1550914978

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. oktobra lēmumu, Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2025. gadam izstrādi.

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu?v=1550914978

Saskaņā ar Viļānu novada domes 2018. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.13, 26.§) “Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums. 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A