Aktualitātes

Pazudis Jānis Romančuks!

Pazudis Jānis Romančuks!?v=1521261317

26.decembrī, plkst. 21:00, 60.gadu vecumā vīrietis, vārdā Jānis Romančuks izgājis ārā no mājām Viļānos un nav pārnācis līdz šim brīdim! Vīrietim ir brūnas acis, mugurā bija sarkans adīts džemperis,zilas bikses, virsjaka tumši zila ar atstarotājiem, kājās siltie gumijas zābaki.

Ir ziņots Valsts policijai, bezvests.lv, bet šobrīd nekādu jaunumu. Varbūt ar jūsu palīdzību tētis atradīsies. Ticu jūsu spēkam. Ja nu gadījumā kāds kaut ko ir redzējis vai dzirdējis lūdzu sazināties ar Rutu Romančuku,  pa tālruni 25974643! Ģimene vēlas, lai vīrs, tētis, vectēvs, pārnāktu mājās sveiks un vesels!

Ilze Romančuka

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros?v=1521261317

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra projektā Nr. 17-01-AL15-A019.2201-000006 “Esi aktīvs un vesels”, kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 apakšpasākuma "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.2 aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

MOBILĀ DIAGNOSTIKA?v=1521261317

14.februārī un 28.februārī

 no plkst.10.00 līdz plkst.17.00

Viļānos, Rīgas ielā 57A (pie slimnīcas)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 12A

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 12A?v=1521261317

Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78170030262, kurš sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 78170030021 - 1439 m2 platībā. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 1750,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – L.Malinovskai (27.06.2012. nomas līgums Nr.99).

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Svariņi”

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Svariņi”?v=1521261317

Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900030261, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 1,04 ha. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 1480,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – A.Bokišam (08.04.2013. Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.4).

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Ābeļi”

Viļānu novada pašvaldība pārdod otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, ar pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu „Ābeļi”?v=1521261317

Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100356, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 5,14 ha. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 4840,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 13.februāra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības – A.Bokišam (01.09.2014. lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.84).

Ziemas saulgriežu svinības

Ziemas saulgriežu svinības?v=1521261317

22. decembrī Viļānos notika Ziemas saulgriežu svinības, jeb Bluķa vakars, kas iezīmē visīsāko dienu un garāko nakti gadā. Šajā dienā, lai atvadītu tumsu, aukstumu, gada neveiksmes, sliktas domas un sliktos darbus, vilkām bluķi, kurš ceļa beigās tika sadedzināts, kopā ar visu ļauno.

Izsludināta pieteikšanās konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”

Izsludināta pieteikšanās konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”?v=1521261317

Viļānu novada pašvaldība aicina pieteikt uzņēmumus konkursam “Viļānu novada uzņēmums 2017”. Konkurss tiek rīkots ar mērķi noskaidrot un godināt Viļānu novada uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas novada teritorijā, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, ražošanas teritoriju pievilcību, nodarbinātību, sabiedrisko aktivitāti, publisko un privāto sadarbību, darba vides pievilcību un nodrošinot novada uzņēmēju plašāku atpazīstamību, to ražotās produkcijas vai pakalpojumu popularizēšanu.

Izsakām līdzjūtību

Izsakām līdzjūtību?v=1521261317

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas,

No sirdīm, kas sāpēm pielijušas...

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un sniedzam atbalsta plecu mūsu kolēģei Inetai Kalniņai un viņas ģimenei, vīru aizsaulē pavadot. Skumju brīdi esam kopā un aizdedzam sveci par piemiņu Konrādam Kalniņam!

 

Viļānu novada pašvaldība

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A