Iepirkumu arhīvs

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros, Viļānos

Identifikācijas Nr.

VNP 2017/26

Iepirkuma procedūras veids  Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkumu procedūras priekšmets 

Aktīvā laukuma atpūtai “ALA” ierīkošana projekta “Esi aktīvs un vesels” ietvaros, Viļānos

Pievienotie dokumenti

Nolikums (Docx)
Paskaidrojuma raksts (Pdf)
Pielikums finanšu piedāvājumam (Xlsx)

Jautājumi un atbildes 02.11.2017. (Pdf) 

Publikācijas datums IUB mājas lapā 25.10.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 06.11.2017. līdz plkst.14.00
Kontaktpersona
  • Iepirkumu speciāliste Agnese Rudzinska, t.64662086, vilani.iepirkumi@gmail.com  
  • Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: projektu vadītāja Līga Strode, tel.: 64662086, liga.strode@vilani.lv
Rezultāti
Informācija par uzvarētāju  SIA “MK Dizains”
Līgumcena (bez PVN)   37448,23
Lēmums  30.11.2017. (Pdf)
Līgums  18.12.2017. (Pdf)
Piezīmes

 

2017-10-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A