Aktualitātes

Aizritējušas Labestības dienas Viļānu novadā

Aizritējušas Labestības dienas Viļānu novadā

Laikā no šā gada 2. līdz 6.jūnijam Viļānu novadā pirmo reizi norisinājās Labestības dienas, ko organizēja novada pašvaldības Sociālais dienests. Šajās dienās ikviens novada iedzīvotājs un uzņēmējs tika aicināts ziedot cēliem mērķiem kā naudas līdzekļus, tā arī dažādas mājsaimniecībā noderīgas lietas, mēbeles un apģērbu. 6.jūnijā sirsnīgā gaisotnē brīvdabas estrādē, Lakstīgalu salā notika Labestības dienu noslēguma pasākums, kur pulcējās ģimenes, lai kopā pavadītu laiku, iesaistoties interesantās aktivitātēs. 

Labestības dienu ietvaros Sociālā atbalsta centrā (SAC) „Cerība” varēja apskatīt rokdarbu izstādi, kā arī norisinājās radošās darbnīcas, kuru laikā centra bērni varēja apgūt rokdarbu prasmes, gatavojot pašdarinātus suvenīrus, ko bērni kopā ar centra darbiniekiem dāvāja Viļānu slimnīcas sociālās aprūpes nodaļas pacientiem, kā arī cienāja viņus ar pašceptiem pīrāgiem.

Apkopojot rezultātus par akcijas laikā savāktajiem ziedojumiem, tika konstatēts, ka kopumā saziedoti 45 EUR. Sociālā dienesta vadītāja Daila Strupiša pastāstīja, ka aktīvākie ziedotāji bijuši Sokolku pagastā. Minētā summa tiks izlietota ortopēdisko apavu iegādei sešgadīgajam Viļānu pilsētas iedzīvotājam Ralfam. Iedzīvotāji ziedojuši arī mēbeles, apģērbu, sadzīves tehniku un citas noderīgas lietas. Labestības dienu norises laikā organizatori cerēja uz lielāku atsaucību un atbalstu no Viļānu novada uzņēmējiem. Paldies salona „Natali” kolektīvam, kas dāvāja dāvanu kartes, ko noslēguma pasākuma laikā saņēma novada kuplākās ģimenes un biedrības „Dzīvot radoši” valdes priekšsēdētājai Inesei Reinei par laipnu uzņemšanu savā saimniecībā. Bet, neraugoties uz to, arī nākamgad plānots rīkot šādas Labestības dienas, jo ir nepieciešami šāda veida pasākumi novadā, sabiedrība ir jāradina darīt labu vairāk, jo tas savukārt dara dzīvi jaukāku, cilvēki kļūst atvērtāki un labestīgāki.

Noslēguma pasākuma laikā ģimenes iesaistījās stafetēs un rotaļās, kuras bija sarūpējuši Sociālā dienesta darbinieki un Viļānu kultūras nama folkloras kopa „Viļonīši”. Ar muzikāliem priekšnesumiem ikvienu apmeklētāju priecēja arī Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.

Sociālā dienesta un SAC „Cerība” darbinieki izsaka pateicību tiem cilvēkiem, kuri gada laikā brīvprātīgi un nesavtīgi dalījās ar savām zināšanām un padomiem, kā arī sniedza dažāda veida palīdzību Sociālā dienesta un SAC darbā - Anastasijai Mortukānei, ansambļa „Rudens ziedi” vadītājai, Medartam Pužulim, Marinai Dičai, Dainai Bordovskai, Radapoles PII "Bitīte" vadītājai Ārijai Strupišai, Jurim Ornicānam, Viļānu invalīdu biedrības pārstāvjiem par aktīvu piedalīšanos SAC rīkotajos pasākumos, Silvijai Razgalei par darbu organizējot senioru rokdarbu pulciņu, Lienei Mežatučei, Gaļinai Meļņikai un Natālijai Laizānei par radošo darbnīcu organizēšanu un vadīšanu, Veltai Kupčai par vizuālo noformēju SAC „Cerība”, kā arī Z/S „Lapiņas” par ziedotajiem materiāliem nodarbībām. Tāpat arī pateicība par iesaistīšanos Labestības dienu organizēšanā Viļānu Kultūras nama un Viļānu bērnu un jauniešu centra darbiniekiem, Valentīnai Vaivodei, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas jaunajiem māksliniekiem un skolotājai Maijai Podniekai, kā arī skolas direktorei Intai Brencei.

Uz tikšanos nākamgad!

Informāciju sagatavoja

Sigita Āboliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

2014-06-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A