Aktualitātes

Aicinām lauksaimniekus uz semināriem

Aicinām lauksaimniekus uz semināriem

Katru gadu notiek kādas izmaiņas normatīvajos aktos, uz kuru pamata darbojas saimnieciskās darbības veicēji, un ne tikai. Ar šī gada 1. janvāri  būtiskas izmaiņas veiktas attiecībā uz nodokļu likmēm, uz pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtību, saimnieciskās darbības izdevumu  norakstīšanas kārtību un citas. Tāpat zemes platību apsaimniekotājiem jāpievērš uzmanība gan  izmaiņām tiešo maksājumu saņemšanas kārtībā, gan jāatkārto pamatnosacījumi. Bioloģiskajām saimniecībām nopietni jāattiecas uz likumdošanā noteikto prasību ievērošanu atbalsta saņemšanai.

Finanšu pieejamība ir viens no galvenajiem nosacījumiem gan uzņēmējdarbības uzsākšanā, gan tālākā attīstībā. Lauksaimniekiem un  uzņēmumiem saistošas programmas piedāvā finanšu institūcija „ALTUM”. Arī Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājums “LEARN” finansiāli atbalsta projektus uzņēmējdarbībai.

Ik gadu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļa Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros lauksaimniekus aicina uz semināriem, kuros tiek sniegta informācija par jautājumiem, kas skar katru, kurš nodarbojas ar saimniecisko darbību.

Semināru norises vietas:

Rēzeknes novads, Nautrēnu pagasts, Rogovka, Nautrēnu pagasta sporta halle-kultūras nams – 05.04.2018., plkst. 10.00;

Rēzeknes novads, Maltas pagasts, 1.maija iela 80, Maltas pagasta kultūras nams – 10.04.2018., plkst.10.00;

Rēzeknes novads, Stoļerovas pagasts, Stoļerova, Skolas iela 2A, Stoļerovas pagasta saietu nams 12.04.2018., plkst.10.00;

Viļānu novads, Dekšāres pagasts, Dekšāres, Nākotnes 6, Dekšāres pagasta pārvaldes zāle 17.04.2018., plkst.10.00;

Rēzekne, Dārzu iela 7 a, semināru zāle 18.04.2018., plkst.10.00.

Semināri tiek rīkoti dažos pagastos, kur saimnieciskā darbība ir salīdzinoši aktīvāka. Lūgums pārējo pagastu iedzīvotājiem izlemt, uz kuru semināra norises vietu izdevīgāk, ērtāk nokļūt! Esiet aktīvi, apmeklējiet seminārus! Tā ir iespēja noskaidrot atbildes uz daudziem jautājumiem. 

Sīkāka informācija pie Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantes Anastasijas Salenieces, mob. 25645875, e-pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv.

 

 

 

2018-03-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A