Aktualitātes

Aicina izteikt viedokli par izglītības kvalitāti savā pilsētā vai novadā

Aicina izteikt viedokli par izglītības kvalitāti savā pilsētā vai novadā

"Vai mūsdienās skolai ir jāveicina katra bērna individuālā talanta attīstība?" un "Kāds bērnu skaits būtu optimāls vienā klasē? " šie un citi jautājumi ir iekļauti biedrības "Latvijas vecāku kustība" izstrādātā anketā Latvijas vecākiem. Anketas izveidošanu mudinājusi aizvien pieaugošā vecāku interese par mūsdienu izglītības novitātēm, kā arī izpratnes veidošanās par ģimenes un skola sadarbības nepieciešamību.

Tik pat svarīgi ir noskaidrot, kādas prasmes bērniem būtu jāapgūst skolā, kā arī izvērtēt, cik ļoti svarīgas
vai mazsvarīgas bērna attīstībā ir dažādas norises skolas dzīvē, piemēram, aktivitātes svaigā gaisā vai veselīga ēdināšana. Aptaujas primārā mērķauditorija ir sākumskolas un pamatskolas bērnu vecāki un skolotāji, taču gaidīts ir arī pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju viedoklis. Aptauja ilgs līdz 30.04.2014. un tās apkopotie dati būs publiski pieejami visiem interesentiem. 

APTAUJAS ANKETA

2014-04-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A