Sākumlapa

Noskaidrotas deviņas finālistes konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”

Noskaidrotas deviņas finālistes konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018”?v=1558459272

Līdz ar iedzīvotāju balsojuma un komisijas vērtējuma apkopošanu noslēgusies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” pirmā kārta. Starp deviņām finālistēm ir Daugavpils, Jēkabpils un Jūrmalas pilsētas pašvaldība, Alūksnes, Ikšķiles, Olaines, Ozolnieku, Preiļu un Siguldas novada pašvaldība. Konkursa otrā kārta turpināsies novembrī.

Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs

Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs?v=1558459272

Labdarības projekta ietvaros tika izveidots “Latvijas apbedīšanas pakalpojumu katalogs”, kur vienuviet bez maksas ir pieejama visa nepieciešamā informācija par to, ko darīt un kur iedzīvotājiem vērsties pēc palīdzības, lai atvieglotu grūtos brīžus, kad aizsaulē aizgājis kāds tuvs cilvēks.

Izsole

Izsole?v=1558459272

Nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 24/1, Viļānos, Viļānu novadā izsole ar lejupejošu soli notiks 2018. gada 7. decembrī plkst. 14.30 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 10 000 EUR. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 01.11.2018. pa tālruņiem 29420864 un 27891900.

Viļānu pilsētas bibliotēkas paziņojums

Viļānu pilsētas bibliotēkas paziņojums?v=1558459272

No š.g.1. oktobra līdz 1. jūnijam bibliotēka būs atvērta lasītājiem arī katra mēneša pirmajā un trešajā sestdienā no plkst.10.00 līdz 16.00.

Zemessardzei izveidots vienotais pieteikšanās tālruņa numurs - 1811

Zemessardzei izveidots vienotais pieteikšanās tālruņa numurs - 1811?v=1558459272

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, darbu sācis Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs - 1811.

Lāčplēša diena

Lāčplēša diena?v=1558459272

11. novembrī plkst. 16.00 – piemiņas brīdis Viļānu kapos, Lāčplēša dienas gājiens no piemiņas vietas uz Viļānu KN. Plkst. 16.30 laukumā pie Viļānu KN  - kopīga dziesmu dziedāšana Latvijas simtgadei, jaunsargu un vanadzēnu uzņemšana organizāciju rindās. Aicinām līdzi ņemt svecītes Latvijas kontūras veidošanai!

Paziņojums par Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019–2025.gadam izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019–2025.gadam izstrādes uzsākšanu?v=1558459272

Saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018. gada 25. oktobra lēmumu, Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi Viļānu novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2019. – 2025. gadam izstrādi.

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu?v=1558459272

Saskaņā ar Viļānu novada domes 2018. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.13, 26.§) “Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums. 

Izsole

Izsole?v=1558459272

Viļānu novada pašvaldība pārdod pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli, dzīvokļa īpašumu – Nākotnes ielā 4-3, Viļāni, Viļānu nov., kadastra Nr.78179000962 – 68,50 m2 platībā, kurš sastāv no 6360/144451 domājamām daļām no ēkas ar kadastra apzīmējumu 78170040530001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78170040530. Izsole notiks 2018.gada 10. decembrī plkst. 15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 3500,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018. gada 10. decembra plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A