Sākumlapa

Marts Dekšāres pamatskolā

Marts Dekšāres pamatskolā?v=1585427445

Daiļliteratūras konkurss, sacensības telpu futbolā, labdarības koncerts un pagasta izzināšana - visos šajos pasākumos martā iesaistījās Dekšāres pamatskolas bērni. 

Kursi mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai

"Latvijas Mednieku apmācību centrs" organizē kvalitatīvus kursus mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai Viļānos. 

Pieteikties pa tālr. 29282027 vai www.lmac.lv

Viļānu novada pašvaldības administrācijas darba laiks

2. aprīlī: līdz plkst.15.00

3. aprīlī: brīvdiena

6. aprīlī: brīvdiena

Lieldienu pasākumi Viļānu novadā

Lieldienu pasākumi Viļānu novadā?v=1585427445

6. aprīlī - otrajās Lieldienās - ikviens tiek laipni aicināts apmeklēt kādu no Lieldienu pasākumiem Viļānu novadā!

Viļānu novada iedzīvotāju forums: idejas kopienu attīstībai

Viļānu novada iedzīvotāju forums: idejas kopienu attīstībai?v=1585427445

20. martā Viļānu vidusskolā norisinājās projekta „Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotāju forums” Viļānu novada apkaimes darbnīca. Tās laikā iedzīvotājiem bija iespēja diskutēt par to, kā novads varētu attīstīties nākotnē, pašiem iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesā. 

No idejas līdz Latgales mēroga pasākumam

No idejas līdz Latgales mēroga pasākumam?v=1585427445

Kamēr skolēni atpūtās pavasara brīvdienās, Viļānu vidusskolas skolotājiem bija spraigs darba cēliens – gan svešvalodu eksāmeni, gan gatavošanās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei – konkursam, kā arī 5. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencei, kas šogad notika Ludzas pilsētas ģimnāzijā.  Šī  gada konferences tēma bija „Skolēns, skolotājs, skola 21. gadsimtā”.  Viļānu vidusskolu tajā pārstāvēja 10 skolotāji, daloties ar savu pieredzi.

Noskaidroti labākie florbola spēlētāji Viļānu novadā

Noskaidroti labākie florbola spēlētāji Viļānu novadā?v=1585427445

14. martā Viļānu vidusskolas sporta zālē pulcējās sešas komandas, lai noskaidrotu Viļānu novada čempionus florbolā. Sacensībās piedalījās trīs Viļānu komandas, Dekšāru jaunsargu komanda un divas pieaicinātās komandas no Dricāniem un Ilzeskalna.    

Uzsākta projekta īstenošana modulāro telšu iegādei

Viļānu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta īstenošanu, kura rezultātā tiks iegādātas divas modulārās teltis āra ekspozīciju veidošanai. Tās sniegs atbalstu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem Viļānu novadā. 

Teātra diena mazajiem

Teātra diena mazajiem?v=1585427445

Marta sākumā Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē tika rīkotas teātra dienas vecāko un sagatavošanas grupu audzēkņiem. Uz pasākumu tika aicināti arī tuvākie kaimiņi - Radopoles PII “Bitīte” un Dekšāru pamatskolas pirmsskolas grupiņa. 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A