Sākumlapa

Viļānu novada čempionāts florbolā

Viļānu novada čempionāts florbolā?v=1560647978

2019. gada 16. martā plkst. 10:00, Viļānu vidusskolas sporta zālē notiks Viļānu novada čempionāts florbolā.

Nolikums (PDF)

Iespēja būvvaldes pakalpojumus saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā

Iespēja būvvaldes pakalpojumus saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā?v=1560647978

Sākot ar 07.03.2019 un turpmāk, katra mēneša pirmajā ceturtdienā, Viļānu novada iedzīvotāji Būvvaldes sniegtos pakalpojumus varēs saņemt Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkā 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV 4650.

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi

No 2019. gada 11. marta uz grants ceļiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumi?v=1560647978

Sakarā ar atkusni un nokrišņiem, lai novērstu ceļa seguma klātnes bojāšanu, uz pašvaldības ceļiem Dekšāres pagastā, Sokolku pagastā un Viļānu pagastā pakāpeniski tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi, būs uzstādītas maksimālās masas ierobežojuma zīmes – ceļa zīme Nr. 312 “Masas ierobežojums”.

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Latgales reģiona bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņem sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus?v=1560647978

Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, Latgales plānošanas reģions (LPR) līdz 2023. gada beigām realizē Eiropas Sociālais fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)”.

Iznomā zemi Viļānu pagastā, mazdārziņa ierīkošanai

Iznomā zemi Viļānu pagastā, mazdārziņa ierīkošanai?v=1560647978

Viļānu novada pašvaldība iznomā neapbūvētu, Viļānu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 789800302516, Maltā, Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kopējā zemes platība 0,03 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0,03 ha, mazdārziņa – ģimenes (sakņu) dārza ierīkošanai.

Zemes vienības minimālā nomas maksa 28,00 EUR gadā.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Zemes vienības nomai var pieteikties līdz 13.03.2019.


Jaunieti, Tavs viedoklis ir svarīgs!

Jaunieti, Tavs viedoklis ir svarīgs!?v=1560647978

Esi jaunietis? Tev rūp sava novada nākotne? Vēlies, lai Tava ideja tiek sadzirdēta?

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā?v=1560647978

Izsoles objekts – Viļānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības.

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā

Zemes nomas tiesību izsole Viļānu novadā?v=1560647978

Izsoles objekts – Viļānu novada pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 78980100134 – 1,96 ha platībā.

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A