Aktualitātes

Zemnieku saeima aicina piena ražotājus uz semināru Rēzeknē

Zemnieku saeima aicina piena ražotājus uz semināru Rēzeknē

Biedrība „Zemnieku saeima” sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu un A/S „Dimela Veta Latvija” organizē un aicina piena ražotājus uz semināru „Iespējas un darāmās lietas piena ražošanas saimniecībā krīzes apstākļos”, kas notiks š.g. 21.novembrī Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības aktu zālē, Atbrīvošanas alejā 95A.

Semināra sākums plkst. 10:00. 

Seminārā A/S „Dimela Veta Latvija” pārstāve Vita Būde - Gaile informēs par to, kā rīkoties piena krīzes situācijā, lai saglabātu saimniecības dzīvotspēju. Piena ražotājiem speciālisti stāstīs, kas šobrīd piena ražošanas saimniecībā ir darāms un kas noteikti nē. Tāpat klātesošie tiks iepazīstināti ar Vācijas zemnieku rīcību krīzes situācijā, kad pašizmaksa pārsniedz piena cenu, u.c. aktuāliem jautājumiem.

Savukārt biedrības „Zemnieku saeima” vadība informēs par atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem (tiešmaksājumi, zaļināšana un valsts atbalsts), plānotajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos (Aizsargjoslu likums, Medību likums, u.c.).

Seminārā piedalīsies biedrības „Zemnieku saeima” vadība un A/S „Dimela Veta Latvija” vadošā dzīvnieku  labturības speciāliste un piena fermu auditore Dr. Vita Būde – Gaile.

Dalībai seminārā lūdzam pieteikties iepriekš pie biedrības „Zemnieku saeima” biroja administratores Daces Freimutes pa tālr. 67027044 vai rakstot: birojs@zemniekusaeima.lv

Seminārs ir bezmaksas!

Semināra organizēšanu atbalsta Valsts Lauku tīkls.

DARBA KĀRTĪBA

9.30 - 10.00                 Ierašanās, reģistrēšanās, kafija

10.00 – 10.15              Semināra atklāšana, Biedrības Zemnieku saeima pārstāvji

10.15 - 11.30               Kas šobrīd piena ražošanas saimniecībā ir darāms un, kas noteikti nē, Dr. Vita                                     Būde - Gaile

11.30  - 11.45              Kafijas pauze

11.45 - 13.00               Ražošanas efektivitātes aprēķinu paņēmieni piena fermā, rezultātu analīze.                                         Ražošanas efektivitātes novērtējums

                                  Vācijas zemnieku rīcība krīzes situācijā, kad pašizmaksa pārsniedz piena cenu,                                     Dr. Vita Būde-Gaile

13.00 - 13.30               Aktualitātes lauksaimniecībā: likumdošanas jaunumi, plānotie atbalsta                                               pasākumi un maksājumi, Biedrības Zemnieku saeima pārstāvji

13.30 - 14.00               Diskusijas, atbildes, jautājumi

2014-11-20
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A