Iepirkumu arhīvs

Papildus būvdarbi Viļānu vidusskolas ēkas, Rēzeknes ielas 1A, Viļāni, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Identifikācijas Nr.

VNP 2013/22

Iepirkuma procedūras veids

Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 10. daļas ietvaros

Iepirkumu procedūras priekšmets

Papildus būvdarbi Viļānu vidusskolas ēkas, Rēzeknes ielas 1A, Viļāni, renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Procedūras izvēles pamatojums

Sarunu procedūra piemērota atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem un pamatojoties uz eksperta atzinumu.

Publikācijas datums

16.08.2013.

Rezultāti

Lēmums

26.08.2013.

Līgums

30.08.2013.

Informācija par izpildītāju

PS "Latgales būve"

Līgumcena (bez PVN)

Ls 72 146,26
2013-08-16
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A