Aktualitātes

„Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā”

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/012/001 tika izskatīts Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldē. Veicot projekta pārbaudi, tika konstatētas kļūdas, līdz ar to pašlaik notiek kļūdu labojumi, kurus tika norādījusi Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde. 

2013.gada 06.augustā tika veikta aptauja par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” izveidi. 2013.gada 30. augustā Rēzeknes novada pašvaldības būvvalde izsniedza plānošanas un arhitektūras uzdevumus projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā”.

2013.gada 13. augustā tika noslēgts sadarbībaslīgumsar SIA „Projekts AM”. 2013.gada 09.decembrī tika noslēgta papildvienošanās sakarā ar papildus darbiem un papildus darbu izpildes apmaksu. 2014.gada 28.februārī tika pieņemts darbu pieņemšanas-nodošanasakts, kas apstiprina, ka izpildītāja veikto darbu kvalitāte atbilst pasūtītāja prasībām. 2014.gada 03.aprīlī tika noslēgta papildvienošanās, kā arī 2014.gada 10.maijā tika noslēgta otra papildvienošanās par to, ka uzņēmējs apņemas par saviem līdzekļiem veikt tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” aktualizāciju un labošanu atbilstoši tehniskās ekspertīzes slēdzienam.

SIA „Projekts AM” neatbildīgi veic savas saistības, kā rezultātā projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā” ir iekavējies.

SIA "Viļānu Namsaimnieks"

                                            

2014-09-15
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A