Aktualitātes

Viļānu novadā vasaras brīvlaikā nodarbināti 45 skolēni

Viļānu novadā vasaras brīvlaikā nodarbināti 45 skolēni

Viļānu novada pašvaldība šī gada jūnijā informēja, ka ir iesaistījusies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kas norisinājās skolēnu vasaras brīvlaikā. Pasākuma ietvaros pašvaldībā darbavietas tika nodrošinātas 21 skolēnam vecumā no 15 līdz 20 gadiem.  

NVA pasākumā no Viļānu novada piedalījās ne tikai pašvaldība, bet arī citas organizācijas – AS „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija”, SIA „Viļānu palete”, SIA „Viļānu slimnīca” un biedrība „Saulstariņš”, kuras arī piedāvāja darbavietas skolēniem.

Pēc NVA datiem, vēlmi piedalīties šajā pasākumā bija izteikuši 118 skolēni no Viļānu novada: 17 no Viļānu pagasta, 6 no Dekšāres pagasta, 7 no Sokolku pagasta un 88 no Viļāniem. Diemžēl darbavietas varēja nodrošināt tikai 45 skolēniem: 21 – pašvaldībā, 10 – SIA „Viļānu slimnīca”, 9 – SIA „VSIS”, 3 – biedrībā „Saulstariņš”, 2 – SIA „Viļānu palete”.

Viļānu novada pašvaldība izsaka pateicību tām organizācijām Viļānu novadā, kuras iesaistījās NVA pasākumā un nodrošināja skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba pieredzi, kā arī pateicību visiem tiem skolēniem, kuri izrādīja interesi un pieteicās pasākumam „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Informāciju sagatavoja

Aina Dzalbe

Viļānu novada pašvaldības

projektu vadītāja

2014-09-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A