Iepirkumu arhīvs

Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža

Identifikācijas Nr.  VNP 2014/26
Iepirkuma procedūras veids 8.2 panta kārtībā
Iepirkuma procedūras priekšmets  Skolas vecās piebūves trešā stāva remontdarbi, halles – pārējas remontdarbi, maģistrālā ūdensvada renovācija un ugunsdzēšanas skapju montāža
Pievienotie dokumenti 

 NOLIKUMS

TĀME Nr.1

TĀME Nr.2

Publikācijas datums IUB mājas lapā 05.09.2014.
Piedāvājumu iesniegšanas datums 17.09.2014. līdz plkst.14:30
Kontaktpersona Iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, t.64628086,  linda.grandane@gmail.com
Rezultāti  
Informācija par izpildītāju  SIA "Latgalija"
Līgumcena (bez PVN)  EUR 84 948,26
Lēmums   22.09.2014.
Līgums  30.09.2014.
Piezīmes  

2014-09-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A