Aktualitātes

Trīs Viļānu novada izglītības iestādēm tiks nodrošināts sporta inventārs

Trīs Viļānu novada izglītības iestādēm tiks nodrošināts sporta inventārs

2014.gada sākumā noslēdzās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātais projektu konkurss „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. Tika iesniegti 106 projektu pieteikumi no 101 Latvijas pašvaldības, valsts budžeta finansējums tika piešķirts tikai 26 projektiem. Projektu pieteikumu IZM konkursam iesniedza arī Viļānu novada pašvaldība un saņēma atbalstu, jo projekts „Sporta inventāra iegāde Viļānu novada pašvaldības izglītības iestādēm” bija sestais labākais no 92 projektu pieteikumiem, kurus izvērtēja atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Sporta inventārs projekta ietvaros šogad tiks papildināts Viļānu pirmsskolas izglītības iestādē, Viļānu vidusskolā un Dekšāres pamatskolā. Projekta mērķis ir veicināt Viļānu novada izglītības iestāžu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību, nodrošinot nepieciešamā sporta inventāra iegādi attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei.

Projekta rezultātā tiks uzlabota minēto vispārējās izglītības iestāžu sporta bāze, sekmīgi īstenotas priekšmeta „Sports” standarta prasības, nodrošināts efektīvs un mūsdienīgs mācību process, apgūtas jaunas metodes, uzlabota izglītojamo fiziskā sagatavotība un veicināta vēlme iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta kopējās izmaksas ir 3649,04 EUR, no kurām 50% nodrošina IZM un 50% - Viļānu novada pašvaldība.

 

 Informāciju sagatavoja

Aina Dzalbe

Viļānu novada pašvaldības

Projektu vadītāja 

2014-09-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A